Eduskuntavaalien äänestyspäätökseen haetaan eniten tukea sanomalehdistä

Kun eduskuntavaaleissa äänestämään aikovilta suomalaisilta kysyttiin, mistä medioista tai muista tietolähteistä he aikovat hakea tukea äänestyspäätökselleen eduskuntavaaleissa 2023, merkittävimmäksi tietolähteeksi nousivat painetut tai digitaaliset sanomalehdet.

Näin eri medioita käytetään äänestyspäätöksen tukena:

62 % vastanneista käyttää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä.

57 % käyttää televisiota (tv-kanavat tai niiden verkkopalvelut).

23 % äänestäjistä etsii tietoa ehdokkaiden omilta verkkosivuilta, puolueiden verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

18–21 % hyödyntää ehdokasvalinnassa painettuja tai digitaalisia kaupunkilehtiä, radiota, aikakauslehtiä ja Googlea.

15 % (noin) hakee tukea ehdokkaiden kanssa erilaisissa tapahtumissa käytävistä keskusteluista ja postilaatikoihin jaettavista mainoksista.

Tiedotusvälineiden julkaisemia vaalikoneita uskoo kokeilevansa neljä viidestä (78 %), nuorimmista selvästi useampi kuin vanhemmista äänestäjistä.

Tutkimuksen teki IRO Research.
Tutustu tutkituksen tuloksiin tarkemmin täällä >>