Mainostesi purevuus selviää huomioarvotutkimuksella

Etelä-Suomen Media tarjoaa ilmoittaja-asiakkailleen huomioarvotutkimuksia. Huomioarvotutkimus mittaa, miten mainos on huomattu, miten sen viesti on välittynyt sekä millaisia tuntemuksia mainos lukijassaan herättää. Ilmoittaja-asiakas voi saada arvokasta vertailutietoa oman mainoksensa suoriutumisesta suhteessa muihin saman kanavan tai saman toimialan mainoksiin, ja hyödyntää tietoa oman ilmoittelun kehittämisen tukena.

 

Case-esimerkki: SSO #PieniäHyviäTekoja

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ilmoitti 19.5.2022 tilattavassa aluelehti Länsi-Uusimaassa oheisen kuvituksen mukaisella #PieniäHyviäTekoja-ilmoituksella kesätyökauden alkamisesta. Mainoksen päätavoitteena oli muistuttaa ihmisiä, että kesätyöntekijät ovat saapuneet ja jokainen meistä on joskus harjoitellut uudessa työssä – malttia siis kauppaan. Lisäksi ilmoituksella haettiin brändi-imagon vahvistamista ja alueellista tavoittamista. Mainoksen materiaali oli SSO:lla ensimmäistä kertaa käytössä, joten haluttiin myös testata, miten materiaali toimii ja resonoiko se yleisössä toivotulla tavalla.

Huomioarvotutkimus toteutettiin IRO Researchin vastaajapaneelissa. Tiedot kerättiin yhden viikon aikana. Vastaajia oli 110 henkilöä Lohjalta, Raaseporista, Siuntiosta, Inkoosta ja Vihdistä, ja he kaikki olivat lukeneet tai selailleet lehteä, eikä heillä ollut mainoskieltoa.

 

Huomasitko, piditkö, ostaisitko?

Huomioarvotutkimuksen ensimmäisiä sisältökysymyksiä on, muistaako vastaaja huomanneensa mainoksen. SSO:n #PieniäHyviäTekoja-ilmoituksen muisti nähneensä 40 % vastaajista. Tällä mittarilla mitattuna #PieniäHyviäTekoja-ilmoitus jäi jälkeen muista saman numeron tutkituista mainoksista: kaikkien tutkittujen mainosten huomioarvo oli keskimäärin 65 %. Muut tutkitut mainokset ovat huomiovärisiä tuote- ja tarjousilmoituksia eli visuaalisuudeltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia kuin SSO #PieniäHyviäTekoja-ilmoitus. Lisäksi mainoksen koolla ja sijainnilla on tutkitusti vaikutusta: esimerkiksi etusivulla oleva koko sivun mainos peittoaa huomioarvossa muut mainokset.

Laadullisesti #PieniäHyviäTekoja-ilmoitus menestyi vastaavasti erittäin hyvin. Heistä, jotka vastasivat huomanneensa mainoksen, peräti puolet kertoi lukeneensa mainoksen tekstin kokonaan ja 25 % kertoi lukeneensa mainoksen osittain. Yhteensä 75 % mainoksen huomanneista oli siis tarttunut mainokseen ja pysähtynyt sen sanoman äärelle.

Mainoksen herättämät ajatukset ja tuntemukset pystytään tutkimuksessa kysymään kaikilta vastaajilta, koska ilmoitus voidaan esittää tutkimustilanteessa vastaajalle. SSO:n #PieniäHyviäTekoja-ilmoitusen voittokulku jatkui tutkimuksen tässä vaiheessa. Kaikista vastaajista 55 % vastasi, että ilmoitus herättää heissä positiivisia ajatuksia ja 45 % vastaajista piti mainosta kiinnostavana. Kielteisiä ajatuksia nousi vain marginaalisesti. Lähes puolet eli 49 % sanoi pitävänsä mainoksesta ja jopa 40 % vastasi mainoksen vaikuttavan ostokiinnostukseen.

Miten Mainoksen pääviesti on mennyt läpi? Brändimainososuus meni tulosten mukaan hyvin läpi: SSO:ta pidetään ilmoituksen perusteella vastuullisena ja positiivisena toimiaja, joka auttaa nuoria työllistymään. ”Olemme tyytyväisiä brändillisen puolen onnistumiseen ilmoituksessamme, mutta malttia kauppaan -osuus jäi valitettavasti vähemmälle huomiolle”, pohtii SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen ja jatkaa ”huomioarvotutkimus osoitti meille selkeästi, että olemme onnistuneet fiilismainonnassa. Tutkimuksen anti on hyödyllistä ja mielenkiintoista. Saimme tutkimuksesta varmistusta sisällöllemme ja eväitä ilmeen kehittämiseen. Näemme tutkimuksen valossa, mikä toimii.”

 

Kehitä ilmoitustesi tehoa huomioarvotutkimuksen avulla

Paikallinen media on ylivoimainen mainosympäristö paikallisille toimijoille. Puhuttelemalla paikallisesti mainonta huomataan. Säännöllinen näkyvyys ja toisto kannattaa, sillä ne lisäävät tunnettuutta ja tuttuun mainostajaan luotetaan enemmän. Myös lukijoiden ”ostoikkuna” on usein auki eri aikaan, ja toistolla on parempi mahdollisuus saada viesti kuluttajalle juuri silloin, kun hetki on oikea. Huomioarvotutkimus antaa faktatietoa kampanjan toimivuudesta, mainoksen herättämistä reaktioista ja viestin perillemenosta ja auttaa asiakasta kehittämään mainontaansa palautteen avulla.

Kun haluat pureutua omien ilmoitustesi huomioarvoon, ota yhteyttä! Tuotamme monipuolisia tutkimuspalveluita, jotta sinä voit kehittää omaa ilmoitteluasi ja mediaratkaisujasi. Olemme apunasi.