1.9.2022 voimaan astuva Tamperelaisen mediakortti >>

Tamperelainen_1.9.2022.pdf