Tutkimus

Sanomalehtien kärkiasema luotettavimpana mediana on vahvistunut. Tuoreen tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana.

 

Aamupostilla tavoitat 55 000 lukijaa printissä ja verkossa. (KMT AL S17/K18)

 

INFOGRAFIA

 

 

Alueellisen Ostokäyttäytymistutkimuksen avulla voidaan vertailla paikallisia kilpailutilanteita eri markkina-alueilla sekä selvittää alueellisia eroja medioiden hyödyllisyydessä, kuluttajien rahankäytössä ja ostopaikan valintakriteereissä. Myös verkkokaupoissa asiointia selvitetään alueellisesti. Tutkimus porautuu vuoden aikana noin 20 toimialan tietoihin. Alueellista näkemystä sekä kilpailutilanteista että mainonnan toimivuudesta voidaan hyödyntää markkinoinnin alueellisessa optimoinnissa.

Alueellinen Ostokäyttäytymistutkimus on laajuudessaan ja alueellisessa otannassaan ainutlaatuinen Suomessa. Tutkimuksen tilaajana on Kärkimedia ja Kärkimedian osakaslehdet ja toteuttaja TNS Gallup. Tutkimuksella on yli 12 000 vastaajaa valtakunnallisesti.

Alueellinen ostokäyttäytyminen Hyvinkää-Riihimäki