Jakelukartta

Jakelumäärä yhteensä 206 000 kpl:

Helsingin Uutiset metropainos 112 466 kpl
Helsingin Uutiset kehäpainos 82 789 kpl.