Jakelukartta

Jakelumäärä 144 000 kpl, jättijakelu 183 000 kpl.