Jakelukartta

Jakelumäärä 144 000 kpl, jättijakelu 180 000 kpl.