Sanomalehtimedioiden lukijat ovat aktiivisia äänestäjiä – 90% lukijoista aikoo äänestää

Ehdokkaan on päättänyt vasta joka viides! Lukijat aktivoituvat lukemaan paikallisia medioita erityisen huolellisesti vaalien alla.

Kärkimedialehtien eli tilattavien medioiden yhteisöissä on tehty tutkimus vaaleista ja äänestyskäyttäytymisestä. Tutkimukseen vastasi 6 567 tilattavien medioiden lukijaa (sekä painetun että digilehden lukijaa). Mediatalo Keskisuomalaisen medioiden lukijoita tutkimukseen vastasi 2 325 lukijaa. Tutkimusdatan keruusta vastasi Digitalist Group ja datan raportoinnista Kärkimedia.

90% sanomalehtimedioiden lukijoista aikoo äänestää eduskuntavaaleissa

60% äänestää ennakkoon, 30% vaalipäivänä. Vanhemmat äänestävät yleisemmin ennakkoon kuin nuoremmat. Äänestysaktiivisuus ja ennakkoäänestäminen yleistyy koulutuksen myötä.

8% lukijoista ei tiedä vielä, äänestääkö eduskuntavaaleissa. Epävarmat äänestät korostuvat alle 54-vuotiaiden ikäryhmissä, ammatillista tutkintoa suorittamattomissa ja pienituloisissa talouksissa asuvissa.

Vain 20% on päättänyt, ketä äänestää eduskuntavaaleissa

Valtaosa lukijoista ei ole vielä päättänyt ehdokasta tai edes puoluetta. Erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä on paljon niitä, jotka eivät vielä tiedä, ketä tai mitä puoletta tulevat äänestämään eduskuntavaaleissa.

Eduskuntavaaleissa ehdokkaan valintaan vaikuttavat tärkeimmät aihealueet ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, talous ja turvallisuuspolitiikka. Nuorimmille ikäryhmille tärkeää on koulutukseen liittyvät asiat.

Puolet liikkuvia äänestäjiä

Sanomalehtimedian lukijoista puolet on liikkuvia äänestäjiä. He eivät ole sitoutuneita puolueeseen vaan äänestyspäätös perustuu kulloiseenkin tilanteeseen tai ehdokkaaseen. Puolueuskollisuus vahvistuu ikääntymisen myötä mutta liikkuvia äänestäjiä on paljon kaikissa ikäryhmissä.

Vaalit kiinnostavat sanomalehden lukijoita

Noin joka neljäs sanomalehden lukija lukee lehteä vaalien alla huolellisemmin ja aktiivisemmin. Varsinkin nuoret aktivoituvat lukemaan sanomalehteä tavanomaista huolellisimmin vaalien alla.

Television vaalikeskustelut ja sanomalehtiartikkelit ovat tärkeimmät tietolähteet, kun valitaan omaa ehdokasta. Sanomalehtien sisältöä 68% kyselyyn vastanneista pitää hyödyllisenä.

Sanomalehdissä olevaa vaalimainontaa pidetään hyödyllisimpänä: 59% pitää sanomalehdissä olevaa mainontaa erittäin tai melko hyödyllisenä. Televisiossa tai netti-tv:ssä oleva mainonta on toiseksi hyödyllisintä.

 

Mainostaa kannattaa vaalipäivään saakka!

Me tunnemme vaalipiirisi ja tiedämme, missä ja milloin tavoitat äänestäjäsi parhaiten! Tavoittavat vaalikampanjat varaat helposti oman yhteyshenkilösi kautta tai ota yhteyttä!

 

Lisätietoja:

Kim Qvick
asiakkuusjohtaja

+358440202008
kim.qvick@media.fi