Verkon aineisto-ohjeet

Verkon aineisto-ohjeet

Aineiston toimitus

Aineiston toimituksen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot:

 • Mainostajan ja kampanjan nimi
 • Julkaisupäivä(t)/-aika
 • Näyttöjen määrä
 • Kohdemedia (mikä palvelu / mikä mainospaikka/mainosratkaisu)
 • Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata
 • Mainostajan yhteystiedot
 • Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö

Aineisto toimitetaan osoitteeseen verkkoaineisto@media.fi

Aineistoaikataulu

Valmiin aineiston määräajat

5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä:
Erikoisratkaisut ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot.

3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä:
GIF‐, JPG‐ tai PNG‐kuva‐aineistot, kolmannen osapuolen tägimateriaali.

 Valmistettava aineisto
3-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.

Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä.

Aineiston myöhästyminen

Jos verkkoaineistoa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä oikeassa muodossa tai se on vahingoittunut / toimimaton tai sisältö ei ole julkaisuvaatimusten mukainen, niin tällöin Etelä-Suomen Media ei takaa, että mainos voidaan julkaista haluttuna ajankohtana. Etelä-Suomen Media pidättää itsellään oikeuden poistaa näkyvistä ohjeiden vastaisen aineiston. Jos aineisto aiheuttaa kampanjan aikana teknisiä ongelmia, on Etelä-Suomen Medialla oikeus poistaa mainos sivustolta. Jos verkon kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, voi myöhästyminen tai toimimattomuus aiheuttaa sen, ettei kampanja voi alkaa haluttuna ajankohtana ja kampanjasta ei saada kerättyä kampanjaraporttia. Lisäksi vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa (laskutus silti 100%).

Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu

Kampanjat todennetaan Etelä-Suomen Median mainonnanhallintajärjestelmällä. Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Asiakkaan aineisto on toimitettu myöhässä, Etelä-Suomen Media ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

Verkkoaineiston vaihtaminen

Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka per kampanja-aika. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukainen. Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tuntiveloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv).

Katso tarkemmat myyntiehdot täältä.

Yleisimmät mainoskoot ja niiden painorajat

Kilotavurajat ovat ehdottomia. Kilotavurajoja ei voi kiertää käytämällä loadereita tai kolmannen osapuolen tagiä. HTML5-aineistossa mainostajan on pyrittävä mahdollisimman pieneen ensilataukseen.

Noudatamme ohjeistuksissa IAB Finlandin verkkomainonnan standardeja.  Animoitujen/toiminnallisten aineistojen tekemiseen suosittelemme HTML5-muotoa, koska selainten Flash-tuki on selkeästi heikentynyt. Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

Yleinen ohjeistus videon ja äänen käyttämiseen mainonnassa

Mainoksessa voidaan käyttää ääntä. Ääni käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä, kun käyttäjä vie hiiren mainoksen päälle (mouseover) ja loppuu, kun käyttäjä vie hiiren pois mainoksen päältä. Mikäli mainoksen videossa on käytössä auto-play, tulee videon käynnistyä ilman ääntä. Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus sulkea video.

HTML5-aineistoista huomioitavaa

Ensilatauksen tulee olla mahdollisemman pieni, ja olisi hyvä välttää turhien requestien määrää. Ensilatauksen jälkeen tapahtuvia latauksia. olisi syytä välttää. Mikäli se on mainoksen kannalta välttämätöntä, voi jälkilataus olla kilotavurajoiltaan maksimissaan saman suuruinen kuin ensilataus.

Lue lisää HTML5-aineistojen ohjeista

Tikkeri

Tikkeri on selainikkunan alalaidassa oleva nauhamainen mainosmuoto, joka pysyy paikallaan sivu selailtaessa. Tikkeri‐toteutuksessa on itsessään mukana Sulje–painike (mainokseen ei Sulje‐painiketta tarvitse näin erikseen tehdä). Ota huomioon toteutuksessa, että kapeilla näytöillä suuri osa tikkeristä jää piiloon. Sijoita ydinviestit mainosalueelle vasempaan reunaan (mainosala 980 x 45) ja täytä taustavärillä loput tikkeristä. Myös symmetrisyys toimii hyvin. HUOM! Tikkerin kokonaispinta-ala 1600 x 45 px. Ei ääntä tai laajenevaa aineistoa. Tikkeriä ei näytetä puhelimessa.

Tarranurkka

Tarranurkka-toteutuksessa on itsessään mukana Sulje-painike (mainokseen ei tarvitse Sulje-painiketta näin erikseen tehdä).

Rich media -toteutukset

Mobiilin rich media -ratkaisut näkyvät iOS- ja Android-laitteissa sekä osassa Windows-laitteita.  Mainokset kohdennetaan niin, että ne näkyvät vain laitteilla, joilla ne toimivat oikein.

Asiakas voi toimittaa valmiin rich media -aineiston tai mainos voidaan rakentaa Mediaseppien toimesta.

Jos asiakas rakentaa itse mainoksen:

Jos aineisto rakennetaan Mediaseppien puolesta:

 • Asiakas lähettää kuvatiedostot Mediasepille
 • Aineisto: tarvittavat kuvatiedostot, määritelty mainoskohtaisesti alla
 • Hinta 40€ + alv

Katso esimerkkitoteutuksia täältä

Paraatikaruselli

Paraatikaruselli koostuu seuraavista osista:

 • Taustakuva 980 x 250 px, maksimipaino 40kt. Parhaiten taustakuvana toimii yksinkertainen tasavärinen kuva. Yrityksen logot tulee sijoittaa vasempaan ylä- tai alareunaan mainospaikan responsiivisuuden vuoksi.
 • Diat 5-10kpl, koko 300 x 250, maksimipaino 40kt per kuva.
 • Ohjausosoitteet: taustakuvalle ja jokaiselle dialle voi olla oma ohjausosoite.

Raaputuspinta

Mainoskoko 300×250 px (tietokone/tabletti) ja 300×300 px (puhelimessa).

Raaputuspinta koostuu kahdesta eri kuvasta:

 • Kansikuva (raaputetaan pois), koko 300×300 tai 300×250. Kuvan tulee olla JPEG tai PNG, ei GIF.
 • Taustakuva (ilmestyy raaputettaessa), koko 300×300 tai 300×250. Kuvan tulee olla JPEG, PNG tai GIF. Taustakuvasta linkitys mainostajan verkkosivuille.

Videoparaati

Videoparaatin hintaan sisältyy mainostila, videon houstaus, tekninen toteutus sekä videon konvertointi oikeaan muotoon.

Videoparaatimainos koostuu seuraavista osista:

 • Taustakuva
 • Aloituskuva (aloituskuvaa klikkaamalla käyttäjä käynnistää videon)
 • Video
 • Lopetuskuva (ei pakollinen, mutta suositeltava)

Videoparaati: tietokone

Videoparaatin tekninen ohjeistus:

 • Taustakuvan pikselikoko 980 x 400 px. Taustakuvan päälle tulee näkyville aloituskuva. Keskitä viestisi vasempaan reunaan (leveys 320 px), huomio reunat aloituskuvan ala/ylä/oikea reuna 20 px.
 • Aloitus‐ ja lopetuskuvan pikselikoko 640 x 360 px
 • Videoruudun koko on 640 x 360 px
 • Kuvien tulee olla jpeg, gif tai png ‐muodossa
 • Kuvien yhteenlaskettu kilotavuraja: 80 kt
 • Videon muoto: MP4, maks. 3Mb, maks. 1min, Videokoodekki H.264 ja audiokoodekki
 • AAC
 • Play‐nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Videoksi käy lähes kaikki sähköisessä muodossa olevat videot, mutta ei kuitenkaan Youtube-linkki, esimerkiksi mainosfilmit käyvät hyvin. Tarvittaessa konvertoimme videon oikeaan muotoon.

Mobiilivideoparaati

Mobiiivideoparaatimainos koostuu seuraavista osista:

 • Taustakuva 300 x 300 px
 • Aloituskuvan ylä/ala osaan taustakuvalle tilaa n. 65 px. kts. mallikuva
 • Aloitus‐ ja lopetuskuvan pikselikoko 300 x 169 px
 • Videoruudun koko on 300 x 169 px
 • Videoalue on pystysuunnassa keskellä.
 • Kuvien tulee olla jpeg, gif tai png ‐muodossa
 • Videon muoto: MP4, maks. 3Mb, maks. 1min, Videokoodekki H.264 ja audiokoodekki
 • AAC
 • Play‐nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Videoksi käy lähes kaikki sähköisessä muodossa olevat videot, mutta ei kuitenkaan youtube-linkki. Tarvittaessa konvertoimme videon oikeaan muotoon.

Videoetusivu/videoartikkeli/spot-mainos

 • Max kilotavuraja: 5 mt
 • Videon koko: 1280 x 720 tai 1920 x 1080 (16:9 kuvasuhde)
 • Videon pituus: 15 sekuntia. Mikäli video on pitempi, otathan yhteyttä mainonnanhallintaan.
 • Kuvataajuus: 25 fps
 • Videon bitrate: Yli 1,5 Mbps
 • Tiedostomuoto: MP4 (H.264)
 • Pikselimuoto: Square pixel
 • Audio bitrate: Yli 128 kbps
 • Audio codec: AAC tai mp3
 • Videotusivun lopetuskuva (ei pakollinen):
  • Videon päättyessä keskelle tulee play-nappi automaattisesti. Ota tämä huomioon viestien sijoittelussa
  • Desktop: 640 x 360 px JPG max 40 kt.
  • Mobiili: 320 x 180 px JPG max 30 kt

 Tiedostojen lähetys mielellään osoitteen takaa, alle 5mb videot myös sähköpostitse

Natiivimainoksen ja -artikkelin aineisto-ohjeet

Natiiviartikkeleiden ulkoasu on samankaltainen kuin journalistiemme toimittamissa jutuissa ja julkaisussa käytetään samaa järjestelmää. Julkisen sanan neuvoston ohjeistuksen mukaan maksettu sisältö tulee erottaa journalistisesta sisällöstä, maksetun sisällön erottaa ”Mainos”-tunnisteesta. Paketti koostuu sekä natiiviartikkelista että –mainoksesta. Aineistot pitää toimittaa vähintään 4 arkipäivää ennen kampanjan alkamista.

Natiiviartikkelin aineisto-ohjeet

 • Yrityksen logo png-tiedostona (”syvätty” eli logossa ei ole esim. valkoista taustaa)
 • Yrityksen graafinen ohjeistus tarvittaessa
 • Yrityksen lyhyt esittelyteksti sekä linkit some-sivuille
 • Otsikko (voi olla sama otsikko kuin natiivimainoksessa)
 • Ingressi suositeltava pituus 250-350 merkkiä
 • Artikkelin väliin kuvat ja/tai videot yhteensä 2-5 kpl
 • Artikkelin suositeltu pituus 2500-3000 merkkiä
 • Juttuartikkelin väliin kuvat vaakakuvia ja toimitetaan mieluummin suurina kuin liian pieninä. Vähimmäisleveys 800 px. Videot voidaan upottaa artikkeliin suoraan asiakkaan omalta YouTube- tai Vimeo-kanavalta tai lisätä Keskisuomalaisen Vimeo-tilin alle.
 • Artikkelin teksti tulee toimittaa joko Word-dokumenttina tai tekstitiedostona (ei pdf-tiedostona).
 • Linkit asiakkaan sivuille: toimita sekä urlit/osoitteet että linkkiteksti (linkattava sana/lause). Linkkejä voi olla useita esim. linkki verkkokauppaan, verkkosivuille, some-kanaviin tms.
 • Do follow -linkit eivät ole natiiviartikkeleissa sallittuja.

Natiivimainoksen aineisto-ohjeet

 • Otsikko (sama kuin artikkelin otsikko)
 • Kuva (750 x 500 px)
 • Yrityksen nimi (max. 20 merkkiä)
 • (Lyhyt teksti = yksi virke, max. 120 merkkiä, ei julkaista kaikissa verkkopalveluissa)